dinsdag 28 september 2010

One man - One vote

Een keuze voor vernieuwing
De VVD advieslijst van de kandidaatsstellingscommissie voor de Flevolandse Provinciale Staten verkiezingen is inmiddels in kleine kring bekend.
Omdat kandidaten zich nog kunnen terug trekken en de procedure netjes wordt afgewerkt, duurt het overigens nog even voordat de advieslijst naar buiten gebracht wordt.
De commissie heeft gekozen voor vernieuwing en veel nieuwe mensen (hoog) op de lijst geplaatst.

Definitieve lijst volgens one man, one vote
De definitieve lijst wordt 15 november in een Algemene Ledenvergadering vastgesteld volgens het one man-one vote systeem.
Alle Flevolandse VVD leden kunnen dan, tijdens een provinciale vergadering, hun stem uitbrengen.
Mijn huidige positie op de lijst is waarschijnlijk voldoende om door te gaan met het Statenwerk. Maar door het ongenoegen dat bij kandidaten op de lijst aanwezig is, verwacht ik een tumulteuze ledenvergadering waarin de volgorde van de lijst weleens behoorlijk door elkaar geschud kan worden.
Er zijn afdelingen in de provincie die behoorlijk strak op dit soort vergaderingen regisseren.
Om te zorgen dat er straks voldoende Almeerse statenleden in de fractie zitten, roep ik de Almeerse VVD leden op om de vergadering op 15 november maar alvast in hun agenda te zetten.
Een systeem waarbij de afdelingen via afgevaardigden met een gewogen mandaat voor het aantal leden in de afdeling stemmen zou mijn voorkeur hebben.
Zo´n systeem leidt waarschijnlijk tot een meer inhoudelijke discussie en doet bovendien meer recht aan de grote verschillen in ledental tussen de afdelingen.